Service

Det ska fungera, svårare än så är det inte. Även om vi ibland ställs inför uppgifter som inte är så lätta att lösa, kan du se fram emot ett tillfredsställande resultat – på kort tid.

Inom service erbjuder vi:

  • Förebyggande åtgärder
  • Akuta problemlösningar
  • Reservdelar/filterbyten
  • Skräddarsydda avtal
  • Årsrapportering/periodisk kontroll enligt myndighetskrav