Referenser

VTS Ventilation strävar hela tiden efter att ha långvariga samarbeten och nära relationer med våra kunder.
Här är ett urval av några fastighetsägare, förvaltningsbolag och byggföretag som vi jobbar med.

Våra uppdragsgivare består som oftast utav:

Fastighetsägare
Förvaltningsbolag
Byggentreprenörer
Bostadsrättsföreningar

För specifika projekt och uppdrag, vänligen kontakta oss.