Referenser

VTS Ventilation strävar hela tiden efter att ha långvariga samarbeten och nära relationer med våra kunder.
Här är ett urval av några fastighetsägare, förvaltningsbolag och byggföretag som vi jobbar med.

AB Stockholmshem
Ramsbury Property AB
Bonnier Fastigheter AB
Probitas AB
Förvaltnings AB TEOGE
Skandia Fastigheter AB
HSB Stockholm
Newsec
Folksam
Nordic PM
Svenskt Näringsliv
SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder)
Hemfosa
Hemsö Skolfastigheter AB
Tungel Byggare AB
Carl Byggare AB
Q-Gruppen AB
SHT Bygg AB
Nils Hedström Byggnads AB
NCC Sverige AB
Skanska Sverige AB

För specifika projekt och uppdrag, vänligen kontakta oss.