Referenser

VTS Ventilation strävar hela tiden efter att ha långvariga samarbeten och nära relationer med
våra kunder.

Våra uppdragsgivare består som oftast utav:

Fastighetsägare
Förvaltningsbolag
Byggentreprenörer
Stiftelser
Bostadsrättsföreningar

För specifika projekt och uppdrag, vänligen kontakta oss.