Kvalité & Miljö

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för VTS Ventilation AB.
Målsättningen med VTS Ventilation AB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats
som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Läs mer om vår arbetsmiljöpolicy här…

Kvalitetspolicy

Företagets strävan är att genom fackmannamässiga installationer, noggrant utförd service och förebyggande underhåll inom teknikområde ventilation, tillförsäkra kunden en driftsäker anläggning.
Till vår policy hör också att så långt som möjligt upplysa våra kunder om de lagar och förordningar som gäller i syfte att förhindra driftstörningar.

Kontroll:
De krav som måste uppfyllas enligt VTS Ventilation AB´s kvalitetsstandard är;

Kvalitetskontroll för mätinstrument

  • Instrument skall vara identifierat och märkt
  • Den skall vara innefattad i ett kalibrerings-system
  • Den skall kalibreras enligt föreskrifter
  • Den skall märkas med status
  • Alla anställda skall notera i dagbok vilka instrument som används under dagen med ID-nummer och typ av mätning.

Vi tar ansvar!

Miljöpolicy

VTS Ventilations policy; för att bidra med vår del av de ansvar som åligger alla företag och enskilda är följande:

  • Vi skall alltid välja innehållsdeklarerade produkter som klassificerats som ”bra miljöval”.
  • Försöka påverka våra beställare att använda utrustning/material som kan återanvändas, repareras, återvinnas eller som inte kräver stora energimängder att tillverka.
  • Vid demontering skall materialet källsorteras, vi samarbetar med SRV.
  • Att informera kunder om gällande lagar och förordningar som gäller t.ex. hantering av freoner etc.
  • Att utbilda, bevaka den forskning som sker.